پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدتقی بیگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدتقی بیگ 5825443 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدتقی بیگ باید ابتدا 05825443 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدتقی بیگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05825443123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدتقی بیگ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده