پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدآبادرشتخوار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدآبادرشتخوار 532628 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدآبادرشتخوار باید ابتدا 0532628 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدآبادرشتخوار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532628123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدآبادرشتخوار از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده