پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان محمدآبادتربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان محمدآبادتربت جام 529255 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان محمدآبادتربت جام باید ابتدا 0529255 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در محمدآبادتربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529255123456 را وارد نمایید. شهرستان محمدآبادتربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده