پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مجتمع/فولاد/نیشابور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مجتمع/فولاد/نیشابور 551245 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مجتمع/فولاد/نیشابور باید ابتدا 0551245 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مجتمع/فولاد/نیشابور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0551245123456 را وارد نمایید. شهرستان مجتمع/فولاد/نیشابور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فولاد نیشابور)