پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گوجی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گوجی 532368 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گوجی باید ابتدا 0532368 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گوجی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532368123456 را وارد نمایید. شهرستان گوجی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده