پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گناباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گناباد 535722 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گناباد باید ابتدا 0535722 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گناباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535722123456 را وارد نمایید. شهرستان گناباد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره گناباد) (پیش شماره شهرستان گناباد) (پيش شماره گناباد) ()