پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گمرک دوغارون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گمرک دوغارون 529427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گمرک دوغارون باید ابتدا 0529427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گمرک دوغارون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529427123456 را وارد نمایید. شهرستان گمرک دوغارون از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()