پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلسرا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلسرا 532363 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلسرا باید ابتدا 0532363 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلسرا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532363123456 را وارد نمایید. شهرستان گلسرا از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده