پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلبو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلبو 552424 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلبو باید ابتدا 0552424 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلبو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552424123456 را وارد نمایید. شهرستان گلبو از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده