پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلبهار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلبهار 582632 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلبهار باید ابتدا 0582632 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلبهار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582632123456 را وارد نمایید. شهرستان گلبهار از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده