پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گستج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گستج 534239 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گستج باید ابتدا 0534239 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گستج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0534239123456 را وارد نمایید. شهرستان گستج از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده