پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گرماب نیشابور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گرماب نیشابور 552453 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گرماب نیشابور باید ابتدا 0552453 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گرماب نیشابور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552453123456 را وارد نمایید. شهرستان گرماب نیشابور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده