پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گراخک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گراخک 512439 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گراخک باید ابتدا 0512439 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گراخک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512439123456 را وارد نمایید. شهرستان گراخک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()