پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کنگ 512436 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کنگ باید ابتدا 0512436 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512436123456 را وارد نمایید. شهرستان کنگ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده