پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کلوخی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کلوخی 581254 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کلوخی باید ابتدا 0581254 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کلوخی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0581254123456 را وارد نمایید. شهرستان کلوخی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده