پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کدکن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کدکن 532323 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کدکن باید ابتدا 0532323 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کدکن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532323123456 را وارد نمایید. شهرستان کدکن از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده