پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کته شمشیرعلیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کته شمشیرعلیا 512668 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کته شمشیرعلیا باید ابتدا 0512668 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کته شمشیرعلیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512668123456 را وارد نمایید. شهرستان کته شمشیرعلیا از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده