پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کته شمشیرسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کته شمشیرسفلی 512666 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کته شمشیرسفلی باید ابتدا 0512666 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کته شمشیرسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0512666123456 را وارد نمایید. شهرستان کته شمشیرسفلی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده