پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کارخانه/قندجوین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کارخانه/قندجوین 572529 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کارخانه/قندجوین باید ابتدا 0572529 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کارخانه/قندجوین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572529123456 را وارد نمایید. شهرستان کارخانه/قندجوین از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده