پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قوچان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قوچان 581 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوچان باید ابتدا 0581 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قوچان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0581123456 را وارد نمایید. شهرستان قوچان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره قوچان) (پيش شماره قوچان) (پیش شماره 581) (پیش شماره شهر قوچان) () (پیش شماره بوشهر)