پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قوچ پلنگ چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان قوچ پلنگ 532857 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوچ پلنگ باید ابتدا 0532857 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قوچ پلنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532857123456 را وارد نمایید. شهرستان قوچ پلنگ از توابع استان خراسان رضوی می باشد.
قوچ پلنگ روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قوچ پلنگ) (قوچ) ()