پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه نی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه نی 532389 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه نی باید ابتدا 0532389 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه نی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532389123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه نی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده