پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه نوروداب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه نوروداب 572822 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه نوروداب باید ابتدا 0572822 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه نوروداب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0572822123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه نوروداب از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قلعه نوروداب) ()