پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه نوجمشید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه نوجمشید 551230 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه نوجمشید باید ابتدا 0551230 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه نوجمشید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0551230123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه نوجمشید از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()