پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه سرخ تربت جام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه سرخ تربت جام 529236 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه سرخ تربت جام باید ابتدا 0529236 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه سرخ تربت جام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0529236123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه سرخ تربت جام از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده