پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه سرخ باخرز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه سرخ باخرز 5294815 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه سرخ باخرز باید ابتدا 05294815 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه سرخ باخرز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05294815123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه سرخ باخرز از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باخرز)