پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قصون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قصون 532897 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قصون باید ابتدا 0532897 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قصون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532897123456 را وارد نمایید. شهرستان قصون از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده