پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قره قویونلو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قره قویونلو 582527 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قره قویونلو باید ابتدا 0582527 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قره قویونلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0582527123456 را وارد نمایید. شهرستان قره قویونلو از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده