پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قره شاه وردی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قره شاه وردی 5812455 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قره شاه وردی باید ابتدا 05812455 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قره شاه وردی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05812455123456 را وارد نمایید. شهرستان قره شاه وردی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده