پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قاسم آبادتربیت حیدریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قاسم آبادتربیت حیدریه 532572 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قاسم آبادتربیت حیدریه باید ابتدا 0532572 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قاسم آبادتربیت حیدریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532572123456 را وارد نمایید. شهرستان قاسم آبادتربیت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده