پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فیض آبادتربت حیدریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فیض آبادتربت حیدریه 532672 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فیض آبادتربت حیدریه باید ابتدا 0532672 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فیض آبادتربت حیدریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532672123456 را وارد نمایید. شهرستان فیض آبادتربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده