پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فودنجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فودنجان 535752 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فودنجان باید ابتدا 0535752 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فودنجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0535752123456 را وارد نمایید. شهرستان فودنجان از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فودنجان)