پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فهندر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فهندر 5312414 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فهندر باید ابتدا 05312414 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فهندر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05312414123456 را وارد نمایید. شهرستان فهندر از توابع استان خراسان رضوی می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده