پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فدرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فدرد 5312411 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فدرد باید ابتدا 05312411 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فدرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05312411123456 را وارد نمایید. شهرستان فدرد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده