پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فتح آبادتربت حیدریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فتح آبادتربت حیدریه 532625 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فتح آبادتربت حیدریه باید ابتدا 0532625 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فتح آبادتربت حیدریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532625123456 را وارد نمایید. شهرستان فتح آبادتربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده