پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فاز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فاز 5112600 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فاز باید ابتدا 05112600 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فاز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05112600123456 را وارد نمایید. شهرستان فاز از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده