پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علیک تربت حیدریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علیک تربت حیدریه 532381 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علیک تربت حیدریه باید ابتدا 0532381 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علیک تربت حیدریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532381123456 را وارد نمایید. شهرستان علیک تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره تربت حیدریه)