پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی آبادکشمر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی آبادکشمر 532736 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آبادکشمر باید ابتدا 0532736 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آبادکشمر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532736123456 را وارد نمایید. شهرستان علی آبادکشمر از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده