پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی آبادشور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی آبادشور 571237 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آبادشور باید ابتدا 0571237 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آبادشور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0571237123456 را وارد نمایید. شهرستان علی آبادشور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده