پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی آبادسیاسک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی آبادسیاسک 511265 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آبادسیاسک باید ابتدا 0511265 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آبادسیاسک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511265123456 را وارد نمایید. شهرستان علی آبادسیاسک از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده