پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی آباددامن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی آباددامن 532638 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آباددامن باید ابتدا 0532638 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آباددامن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532638123456 را وارد نمایید. شهرستان علی آباددامن از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده