پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عطائیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عطائیه 552441 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عطائیه باید ابتدا 0552441 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عطائیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552441123456 را وارد نمایید. شهرستان عطائیه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده