پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عشق آبادنیشابور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عشق آبادنیشابور 552422 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عشق آبادنیشابور باید ابتدا 0552422 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عشق آبادنیشابور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552422123456 را وارد نمایید. شهرستان عشق آبادنیشابور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده