پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عشرت آباد/ممرآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عشرت آباد/ممرآباد 532841 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عشرت آباد/ممرآباد باید ابتدا 0532841 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عشرت آباد/ممرآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532841123456 را وارد نمایید. شهرستان عشرت آباد/ممرآباد از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده