پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عسگریه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عسگریه 511249 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عسگریه باید ابتدا 0511249 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عسگریه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0511249123456 را وارد نمایید. شهرستان عسگریه از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده