پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عبداله آبادنیشابور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عبداله آبادنیشابور 552338 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عبداله آبادنیشابور باید ابتدا 0552338 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عبداله آبادنیشابور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552338123456 را وارد نمایید. شهرستان عبداله آبادنیشابور از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده