پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عباس آبادخواف چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عباس آبادخواف 532439 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عباس آبادخواف باید ابتدا 0532439 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عباس آبادخواف زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0532439123456 را وارد نمایید. شهرستان عباس آبادخواف از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده