پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


طول جغرافیایی جمهوری دمکراتیک کونگو چیست؟

1 پاسخ 1

جمهوری دمکراتیک کونگو در طول جغرافیایی 25 درجه و 0 دقیقه شرقی ( Longitude: 25 00 E) واقع شده است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده