پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شوی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شوی 5825435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شوی باید ابتدا 05825435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شوی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 05825435123456 را وارد نمایید. شهرستان شوی از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده