پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شوریاب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شوریاب 552473 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شوریاب باید ابتدا 0552473 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شوریاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0552473123456 را وارد نمایید. شهرستان شوریاب از توابع استان خراسان رضوی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شورياب)